Тувинский язык и литература 4 А класс

Кл. башкызы — Торжу А.А.Т

  Кичээлдин темазы Онаалгалар
Вторник Укталган болгаш укталбаан демдек аттары Мерг292,293,294 Дурумну доктаадыр ар.127.
Среда Удурланышкак болгаш чоок уткалыг демдек аттары Мерг296,297,298,299.

Литературлуг номчулга

  Кичээлдин темазы Онаалгалар
Понедельник «Боралдай ашак»(тыва улустун тоолу) Ар.118 номчуур, утказын чугаалап ооренир. Ар.123айтырыгларга аас-биле харыылаар.