Родной язык, родная литература 10 класс

10 «А» класс
Учитель Натпит-оол Ч.Л. Контактные данные: Chayana0283@mail.ru Вайбер: 89232625699 С 13 по 18 апреля 2020 г.  
10 «Б» класс
Учитель: Ооржак С.В. Контактные данные:salimaoorzak3@gmail.com Телефон: 89233886819 С 13 по 18 апреля 2020 г.  
Тема Задание Домашняя работа
1. Причастиелер. Деепричастиелер Арын дүрүм  конспект. Мергежилге Мергежилге
2. Наречиениӊ грамматиктиг утказы Арын дүрүм  конспект. Мергежилге Мергежилге
3. С.О.Тамба « Капитан Гастеллога» «Мээӊ байым». «Амыдырал хеми» Тема, идеязын тодарадыр, номчуур, План бижиир, дылыныӊ уран аргазын план ёзугаар сайгарар Арын 248-249 айтырыгларга бижимел харыылаар
4. С.О.Тамба  «Аалдап четсе» «Чагаам сөглээр» « Сөзүм утпа» Тема, идеязын тодарадыр, номчуур,План бижиир, дылыныӊ уран аргазын план ёзугаар сайгарар Арын 251-252 айтырыгларга бижимел харыылаар