Родной язык, родная литература 9 класс

9 «Г» класс
Учитель Натпит-оол Ч.Л. Контактные данные: Chayana0283@mail.ru Вайбер: 89232625699
9 «В»класс
Учитель: Алгыяк У.У Контактные данные:   Телефон: 8901017886 г.  
9 «А» класс
Учитель: Ооржак С.В. Контактные данные:salimaoorzak3@gmail.com Телефон: 89233886819
Тема Задание

С 13 по 18 апреля 2020
Домашняя работа
1. Лексика Лексиканын адырынга чүнү өөренирил, дүрүмнерин бижиир, арын 197 айтырыгларга бижимел харыылаар Мергежилге 147,148,149 Мергежилге 144,150
2. Сөс тургузуу болгаш сөс чогаадылгазы Дазыл, төрел сөстер, дөс, өскертилге болгаш чогаадылга кожумактары деп чүл, дүрүмнерин сактып бижиир, арын 205 айтырыгларга бижимел харылаар. Мергежилге 169, 171,173 Мергежилге 176,177
3. С.А.Сарыыг-оол «Сан-Мөге» шулуглел Тема, идеязын тодарадыр, номчуур, кол маадырларыӊ овур-хевирлерин сайгарар Арын 212-223 номчуур, арын213  № 1-4бижимел харыылаар
4. С.А.Сарыыг-оол «Сан-Мөге» шулуглел План бижиир, дылыныӊ уран аргазын план ёзугаар сайгарар Арын 212-223  номчуур, арын216 № 1,2,3 бижимел харыылаар