Родной язык, родная литература 8 класс

8 «Г» класс
Учитель Натпит-оол Ч.Л. Контактные данные: Chayana0283@mail.ru Вайбер: 89232625699  
8 «В»класс
Учитель: Алгыяк У.У Контактные данные:   Телефон: 8901017886  
8 «А» класс
Учитель: Ооржак С.В. Контактные данные:salimaoorzak3@gmail.com Телефон: 89233886819
Тема Задание


С 13 по 18 апреля 2020 г.
Домашняя работа
1. § 34. Туруштуӊ тайылбыр домаа. Арын 91-92дүрүмнү кичээнгейлиг номчуур, конспект. Мергежилге68,69 Мергежилге 70
2. §35. Кылдыныг аргазыныӊ тайылбыр домаа Арын 93 конспект, дүрүмнү кичээнгейлиг номчуур. Мергежилге72,73 Мергежилге 71
3. К. Д. Чамыяӊ «Ханы дазыл» Арын 205-226 номчуур Кол утказын чугаалап өөренир
4. К. Д. Чамыяӊ «Ханы дазыл» Арын 205-226 номчуур, кол маадырларныӊ овур-хевирин сайгарар, ушта бижиир,1,2-ги эгелерге кыска план бижиирю Арын 210 1-5 бижимел харыылаар