Родной язык, родная литература 5 класс

5 «А» класс
Учитель Натпит-оол Ч.Л.
Контактные данные: Chayana0283@mail.ru Телефон (вайбер): 89232625699  
5 «В»класс
Учитель: Алгыяк У.У
Контактные данные:   Телефон(вайбер): 8901017886 С 30 марта по 12 апреля 2020 г.  
5 «Г» класс
Учитель: Ооржак С.В.
Контактные данные:salimaoorzak3@gmail.com Телефон(вайбер): 89233886819

С 13 апреля — 18 апреля 2020 г.

Тема Задание Домашняя работа
1. Падежтер     .§ 63—69  конспект кылыр;  арын132-144 (эрги көк даштыг ном) Мергежилге 372,374,378,381,383,385,389 (эрги көк даштыг ном)   . § 42-48 конспект арын 147-169 (чаа ном ) Мергежилге 292,300,306,313,328,340 (чаа ном) Мергежилге 386,387,388 (эрги ном)   Мергежилге 319,324,329,342 (чаа ном)
2. § Чүве аттарыныӊ хамаарылга хевиринге өскерлири. Чүве аттарыныӊ хамаарылга кожумактары болгаш оларны шын бижиири.   Чүве аттарыныӊ падеж кожумактарын шын бижиири. Улегерлеп алган сөстерниӊ сан, падеж хевирлерин шын бижиири § 70-72 конспект арын145-148  (эрги ном) Мергежилге 393,396,395 (эрги ном)     §49-50 арын 171-173,174 конспект(чаа ном)Мергежилге 344,347,348 (чаа ном) Мергежилге 390,394 (эрги ном)     Мергежилге348,351 (чаа ном)